Lifewave Türkçe Lifewave Türkçe LifeWave Yama ÜrünleriLifewave turkey contactLifewave Türkçe Contact LifewaveTurkey Lifewave MLM Multi Level Marketing Network Marketing Turkey
LifeWave Yama Ürünleri Health, Wellness, Anti-Aging, Pain Relief, Improved Energy, Better Sleep, Weight Loss, Glutathione, Carnosine, Anti-Aging, Schmerz Linderung, Leistungssteigerung, Besserer Schlaf, Gewichtsreduktion, Glutathion, Carnosin Aeon Lifewave MLM Multi Level Marketing

 

Ana Sayfa

LifeWave Yama Ürünleri

Enerji Artırıcıyı Sunarız

Hızlı ve ilaçsız enerjiyi hayal edin... Şimdi de LifeWave'le buna sahip olduğunuzu hayal edin.

 • Aralıksız enerji
 • Zararlı ilaç veya uyarıcı yok
 • Kullanımı rahat ve kolay
 • Hızlı sonuçlar

Ayrıcalıklı transdermal olmayan (deri içine uygulanmayan) yama sistemimiz, akupunktur noktalarını hafifçe uyaran yeni bir teknoloji kullanır, kullanılmaya başlandıktan birkaç dakika sonra vücudun enerjisini enerji akışını gerçekten de artırarak yükseltir.

Enerji Artiriciyi Sunariz

Yeni Enerji Teknolojisi

Hepimiz sağlığımızı iyileştirmek için vücudumuza bir şeyler katmamız (vitamin gibi) gerektiğine inanmaya alışmışız. Sağlıklı yaşamak için düzgün beslenme, su ve egzersiz ne kadar gerekliyse, vücudumuzdaki aralıksız enerji akışı da o kadar gereklidir. Örneğin, beynimiz ve sinir sistemimiz kaslarımıza elektrik sinyalleri göndererek onların sakladıkları kimyasal enerjiyi kullanmalarını sağlar.

Belirli ışık frekanslarının insan vücudundan spesifik değişikliklere sebep olduğu binlerce yıldır bilinmektedir. Güneşe çıktığımızda ışık frekansı vücudumuzun D Vitamini üretmesine sebep olur. Bir başka ışık frekansı (UV), vücudumuzun bronzlaşmayı sağlayan kimyasal olan melanin salgılamasına sebep olur.

Enerji Artırıcı yamaları bu bilgiyi kullanarak vücuttaki akupunktur noktalarını uyarır ve enerji akışını artırarak, kullanıldıktan birkaç dakika sonra ilaçsız enerji artışı sağlar.

IceWave'i Sunarıiz

Ağgrıidan hıizlıi ve ilaçsıiz kurtulduğgunuzu hayal edin...ŞSimdi de buna LifeWave ile sahip olduğgunuzu hayal edin.

 • Ağgrıidan güvenli ve doğgal biçimde kurtulma
 • Tüm vücutta ya lokal ağgrıilarda kullanıilabilir
 • Kullanıimıi rahat ve kolay
 • Hıizlıi sonuçlar

 

IceWave'i Sunariz

Ayrıicalıiklıi transdermal olmayan (deri içine uygulanmayan) yama sistemimiz, akupunktur noktalarıinıi hafifçe uyaran yeni bir teknoloji kullanıir, kullanıilmaya başslandıiktan birkaç dakika sonra vücudun enerji akıişsıinıi gerçekten de artıirarak ağgrıi ve rahatsıizlıiktan kurtulmayıi iyileşstirir

Ağgrıidan Kurtulmak için Yeni Teknoloji

Hepimiz sağglıiğgıimıizıi iyileşstirmek için vücudumuza bir şseyler katmamıiz (vitamin gibi) gerektiğgine inanmaya alıişsmıişsıiz. Sağglıiklıi yaşsamak için düzgün beslenme, su ve egzersiz ne kadar gerekliyse, vücudumuzdaki aralıiksıiz enerji akıişsıi da o kadar gereklidir. Örneğgin, beynimiz ve sinir sistemimiz kaslarıimıiza elektrik sinyalleri göndererek onlarıin sakladıiklarıi kimyasal enerjiyi kullanmalarıinıi sağglar.

Belirli ıişsıik frekanslarıinıin insan vücudundan spesifik değgişsikliklere sebep olduğgu binlerce yıildıir bilinmektedir. Güneşse çıiktıiğgıimıizda ıişsıik frekansıi vücudumuzun D Vitamini üretmesine sebep olur. Bir başska ıişsıik frekansıi (UV), vücudumuzun bronzlaşsmayıi sağglayan kimyasal olan melanin salgıilamasıina sebep olur.

Enerji Artıirıicıi yamalarıi bu bilgiyi kullanarak vücuttaki akupunktur noktalarıinıi uyarıir ve enerji akıişsıinıi artıirarak, kullanıildıiktan birkaç dakika sonra ilaçsıiz enerji artıişsıi sağglar

IceWave Sonuç Verir

Aşsağgıidaki gerçek önceki ve sonraki durum resimlerine bakıip "sıicak noktalarıin" azalmasıinıin ne kadar belirgin olduğgunu görün. Bu lokal termal etkinin anlamıi, yaralıi bir bölgedeki aşsıirıi ıisıinmanıin azaldıiğgıi ve bunun da ağgrıi ve sıizıinıin azalmasıi ve belirli yaralıi bölgedeki hareket kabiliyetinin geri dönüşstürülmesini sağgladıiğgııir.

Üstteki kıizıilötesi resimlerde boyun, omuz ve beldeki enflamasyon bölgeleri gösterilmektedir. LifeWave ağgrıi dindirme yamalarıi uygulandıiktan 5 dakika sonra ıisıida ve enflamasyonda çarpıicıi derecede azalma görülmektedir. Bu resimler bir araşstıirmanıin parçasıi olarak çekilmişstir. Genel sonuçlarda 36 kişsiden 34'ünün IceWave yamalarıina yukarıidaki biçimde tepki verdikleri saptanmıişstıir.

Lifewave Icewave

Klinik çalıişsmalar IceWave'in etkinliğgini göstermektedir

Medikal kıizıilötesi resimler IceWave yamalarıinıin benzersiz termal düzenleyici etkilerini açıikça göstermektedir. Beyaz IceWave yamasıinıi sadece göğgsün ortasıina ve Ten Rengi IceWave yamayıi ağgrıi bölgesine uygulamanıiz yeterli. Uygulama süresi 12 saate kadar sürebilir.


Sessiz Geceleri Sunarıiz

İIlaçsıiz uykuyu hayal edin...ŞSimdi de buna LifeWave ile sahip olduğgunuzu hayal edin.

 • Uyku düzenini iyileşstirmede doğgal alternatif
 • İIlaç veya tablet almanıiza gerek yok
 • Kullanıimıi rahat ve kolay
 • Seyahat edenler için ideal

Ayrıicalıiklıi transdermal olmayan (deri içine uygulanmayan) yama sistemimiz, akupunktur noktalarıinıi hafifçe uyaran yeni bir teknoloji kullanıir, vücudun enerji akıişsıinıi artıirarak uyku düzenini iyileşstirir.

Yeni Uyku Teknolojisi

Sessiz Geceleri Sunariiz

Hepimiz sağglıiğgıimıizıi iyileşstirmek için vücudumuza bir şseyler katmamıiz (vitamin gibi) gerektiğgine inanmaya alıişsmıişsıiz. Sağglıiklıi yaşsamak için düzgün beslenme, su ve egzersiz ne kadar gerekliyse, vücudumuzdaki aralıiksıiz enerji akıişsıi da o kadar gereklidir. Örneğgin, beynimiz ve sinir sistemimiz kaslarıimıiza elektrik sinyalleri göndererek onlarıin sakladıiklarıi kimyasal enerjiyi kullanmalarıinıi sağglar.

Belirli ıişsıik frekanslarıinıin insan vücudundan spesifik değgişsikliklere sebep olduğgu binlerce yıildıir bilinmektedir. Güneşse çıiktıiğgıimıizda ıişsıik frekansıi vücudumuzun D Vitamini üretmesine sebep olur. Bir başska ıişsıik frekansıi (UV), vücudumuzun bronzlaşsmayıi sağglayan kimyasal olan melanin salgıilamasıina sebep olur.

Sessiz Gece yamalarıi bu bilgiyi kullanarak vücuttaki akupunktur noktalarıinıi uyarıir ve böylece enerji akıişsıinıi artıirarak uyku düzenini ilaç kullanıimıina gerek kalmadan iyileşstirir.

Uyku Ne Kadar Önemli?

Günde yaklaşsıik 8 saati, haftada 56 saati, ayda 240 saati ve yıilda 2.920 saati (hayatıimıizıin üçte birini) UYUYARAK geçiriyoruz. Uyku üzerinde yapıilan çalıişsmalarda yetersiz uyku bozukluğgunun Amerika Birleşsik Devletleri'nde yaklaşsıik 70 milyon kişsiyi etkilediğgi saptanmıişstıir. Bu da kaza, tıibbi faturalar ve işs kaybıi olarak yıilda yaklaşsıik 100 milyar USD tutmaktadıir. (İIstatistikler Beyin Gerçekleri, Nörobilim Topluluğgu, 2002'den alıinmıişstıir)

İInsanlar yaşslandıikça uyku düzenleri değgişsmektedir. Yukarıidaki grafikte de gösterildiğgi gibi, küçük çocuklar, daha büyük çocuklar ve yetişskinlere oranla daha fazla zamanlarıinıi uyuyarak geçirmektedir.

Y-Age Aeon®'u Sunarıiz

Y-Age Aeon yamasıi daha önce piyasada hiç bulunmayan benzersiz ve eşsine rastlanmaz bir üründür. LifeWave tarafıindan yaptıirıilan bir klinik araşstıirmada Aeon'un aşsağgıidaki faydalarıi sağgladıiğgıi belirlenmişstir:

 • Vücuttaki stresi azalttıiğgıi klinik testlerle kanıitlanmıişstıir
 • Enflamasyonu azalttıiğgıi klinik testlerle kanıitlanmıişstıir
 • Kullanıimıi rahat ve kolaydıir
 • Vücuda kimyasallar girmez
Y-Age Aeon®'u Sunariiz

Araşstıirmalarıimıiz sonuçlarıi gösteriyor. Klinik bir araşstıirmada yama uygulandıiktan sadece 10 dakika sonra otonom sinir sisteminin dengelendiğgi saptanmıişstıir. Bu sakin ve stressiz şsartlarıin sonucudur.

Başska bir araşstıirmada, kıizıilötesi görüntülerde Aeon'a tepki olarak enflamasyonda azalma gözükmektedir. Diğger klinik testlerde Aeon'un C-reaktif proteinlerini (enflamasyona tepki olarak artıişs gösteren) düşsürdüğgü saptanmıişstıir. Bu önemli bir bulgu çünkü enflamasyon normalde bir stres semptomudur ve sağglıiklıi dokulara ve hatta DNA'ya zarar verebilir.

Yaşslanmaya Karşsıi Mücadelede Yeni Dönem

Biz böyle düşsünmesek de, günlük hayattaki stres nasıil yaşslandıiğgıimıiza çok büyük ölçüde etkide bulunmaktadıir. Çok fazla stres yüzünden gözlerinizin önünde yaşslandıiğgıinıi gördüğgünüz insanlarıi düşsünün. Stresle yaşslanma arasıindaki bağga dair kanıitlar sadece sıiradan bilgilerden oluşsmamaktadıir.

Elli yıilıi aşskıin bir süredir fizyologlar bir hayvanıi strese maruz bıirakmanıin onun çok hıizlıi yaşslanmasıina sebep olduğgu bilmektedir. Stres zararlıi serbest radikaller ve diğger biyo-kimyasallar oluşsturur ve bunlar dokularıimıiza ve DNA'mıiza zarar verebilir. Yakıin zamanda yapıilan bir araşstıirmada kronik stresin, insan ömrüne doğgrudan bağglantıilıi olan güçlü bir hormon olan DHEA (dehidroepiandrosteron) seviyelerini düşsürdüğgü ve yaşslanmanıin hıizlanmasıina bağglantıilıi olan stres hormonu kortizol seviyelerini artıirdıiğgıi saptanmıişstıir.

Ama artıik stres ve yaşslanmaya karşsıi savaşsta güçlü ve yeni bir silahıimıiz var: Y-Age Aeon yamasıi. Bu devrim yaratacak yeni ürün, vücudunuzun "anti-stres" tepkisini teşsvik etmek için tasarlanmıişstıir. Daha düşsük stres seviyelerinin yaşslanmanıin tahribatıiyla savaşstıiğgıi gözlemlenmişstir. Aeon yamasıi, bağgıişsıiklıik sistemini uyardıiğgıi bilinen akupunktur noktalarıina uygulanıir, böylece bu üründen maksimum fayda sağglayabilirsiniz.

Y-Age Aeon®'u Sunariiz

Y-Age Aeon® Denge Sağglar

Otonom sinir sistemi, vücudunuzun stresle nasıil başsa çıiktıiğgıina dair belki de en önemli göstergedir. Bu düzenleyici sistem, sindirim, metabolizma ve kalp atıişs hıizıi gibi vücudunuzun istemsiz eylemlerinin çoğgunu kontrol altıinda tutar. Araşstıirmalarıimıiz Y-Age Aeon otonom sinir sisteminin dengesini desteklemeye yardıim ederek vücudun strese verdiğgi tepkiyi azalttıiğgıi göstermişstir.

"Aeon yamanıin otonom sinir sistemini daha dengeli kıilacağgıi varsayıimıinda bulunduk. Yukarıida da görüldüğgü gibi sonucun bu olmadıiğgıi gözüküyor."

– Thomas Budzynski, PhD

 

Y- Age Glutathione

 • · Sağglıiğgıin tamamıinıi iyileşstirir
 • · Bağgıişsıiklıik sistemini destekler
 • · Toplanan toksinlerin atıilmasıinıi teşsvik eder
 • · İInce çizgilerin ve kıirıişsıiklıiklarıin* görünümünü azaltmaya yardıim eder

*Y-Age Aeon ve Y-Age Carnosine ürünlerinin düzenli olarak kullanıilmasıiyla.

Glutatyon yamamıiz, vücudun ana anti-oksidan maddesi olan Glutatyon seviyelerini doğgal ve güvenli bir biçimde artıirma yöntemidir.

Y- Age Glutathione

Glutatyon ve yaşslanmaya karşsıi programdaki faydalarıi hakkıindaki GERÇEKLER:

 • Glutatyon insan vücudunda doğgal olarak bulunan bir maddedir.
 • Biz yaşslandıikça vücudumuzdaki Glutatyon seviyeleri azalmaya başslar ve ilave madde kullanıimıinıi gerektirir.
 • Glutatyon ana antioksidandıir ve sağglıiğgıimıizıin genelinde önemli bir rol oynar.
 • Yaşslandıikça vücutlarıimıizda toksinler birikebilir; Glutatyon her gün temas halinde olduğgumuz birçok toksine karşsıi vücudumuzu korur.
 • Yaşslandıiça yediğgimiz yemeklerin içinde ve soluduğgumuz havada birçok ağgıir metallere maruz kalıirıiz; Glutatyonun Cıiva gibi ağgıir metalleri vücuttan attıiğgıi bilinmektedir.
 • Egzersiz yaptıiğgıimıizda vücudumuzda saklanan antioksidanlarıi kullanıir; Glutatyonun atletik performansıi artıirdıiğgıi ve daha uzun süre egzersiz yapmamıiza yardıim ettiğgi bilinmektedir.
 • Yaşslandıikça bağgıişsıiklıik sistemimiz zayıiflar; Glutatyon bağgıişsıiklıik sisteminin pik noktada işslemeye devam etmesine yardıimcıi olabilir.
Y- Age Glutathione

Piyasada başska Glutatyon ek besin maddeleri bulunmaktadıir ancak klinik araşstıirmada yaygıin Glutatyon tabletlerinin, tozlarıinıin ve içeceklerinin sadece kandaki Glutatyon seviyesini 30 günlük kullanıimdan %10'dan sadece biraz daha fazla oranda yükselttiğgi saptanmıişstıir.

Y-Age Glutatyon yamasıinıin, beşs günlük bir süre boyunca kandaki glutatyon düzeyleri üzerindeki etkilerini bağgıimsıiz olarak incelemek üzere 2006 yıilıinda bir LifeWave araşstıirma çalıişsmasıi gerçekleşstirilmişstir. 24 saatlik yama kullanıimıindan sonra, kandaki ortalama glutatyon düzeyleri temel düzeyin yüzde 300’ünden fazla yükselmişstir. Bununla sıinıirlıi kalmayıip, beşs günlük çalıişsma süresinin sonunda değgerler yükselen söz konusu düzeyde kalmıişstıir.

Birden fazla çalıişsmada, LifeWave Y-Age Glutatyon yamasıinıin kandaki glutatyon düzeylerini güvenli ve doğgal bir şsekilde artıirdıiğgıi doğgrulanmıişstıir!

Kandaki Glutatyon seviyeleri genel sağglıiğgıimıizıin en önemli göstergelerinden biri olarak tanıimlanmıişstıir. Vücuttaki ana antioksidan olan Glutatyonun, serbest radikal süpürücü, tükenmişs antioksidanlarıi aktif durumlarıina geri dönüşstürmek için "yeniden şsarj eden" (C Vitamini, E Vitamini, A Vitamini, vs.), bağgıişsıiklıik sistemini koruma, protein yapıilarıinıi destekleme ve cıiva gibi ağgıir metalleri karaciğger aracıilıiğgıiyla atma gibi çeşsitli ve farklıi metabolik işslevleri bulunmaktadıir.

ŞSu anda kullanıilan ve Glutatyon seviyelerini arttıirmaya çalıişsan yöntemler çok etkin değgiller. Ağgıizdan alıinan Glutatyon ek besin maddeleri midedeki asitler tarafıindan yok edilmektedir. Glutatyon üç amino asitten oluşsan bir tripeptiddir ve bu amino asitlerin beslenme düzenine eklenmesi Glutatyon seviyelerinin artıişsıinıi garanti etmemektedir. Glutatyonun enjekte edilmesi kandaki Glutatyon seviyelerinin yükselmesini sağglamaktadıir ancak bu yöntem günlük olarak istenmeyen bir yöntemdir, pahalıidıir ve zahmetlidir.

LifeWave Y-Age Glutatyon yamasıi vücuttaki Glutatyon seviyeleri yükseltmek için yeni yöntemdir. Yama teknolojimiz Glutatyon seviyelerini yükseltmeyi rahat, etkin ve güvenli biçimde gerçekleşstirmeyi sağglar.

Y-Age Karnosin Güçlendirici

 • Sağglıiğgıin tamamıinıi iyileşstirir
 • Organlarıin biyoelektrik özelliklerini iyileşstirir
 • Kullanıimıi rahat ve kolay
 • İInce çizgilerin ve kıirıişsıiklıiklarıin* görünümünü azaltmaya yardıim eder

*Y-Age Aeon ve Y-Age Glutathione ürünlerinin düzenli olarak kullanıilmasıiyla.

Yüzyıillardıir insanoğglu ele geçirilemeyen gençlik çeşsmesini aramıişstıir. Peki ya canlıi sağglıik ve yaşsam gücünün yanıitıinıi vücutlarıimıizdaysa?

Karnosin vücudumuzda doğgal olarak oluşsan bir maddedir ve yaşslandıikça oluşsumu azalıir. Karnosin üzerinde yapıilan klinik araşstıirmada, Karnosinin biz yaşslanıirken vücudumuzu genç tutan ana madde olduğgu bilgisi dahil olmak üzere şsaşsıirtıicıi ve etkili sonuçlar elde edilmişstir.

Karnosin ve yaşslanmaya karşsıi programdaki faydalarıi hakkıindaki GERÇEKLER:

 • Karnosin insan vücudunda doğgal olarak bulunan bir maddedir
 • Biz yaşslandıikça vücudumuzdaki Karnosin seviyeleri azalmaya başslar ve ilave madde kullanıimıinıi gerektirir
 • Karnosin bir antioksidandıir ve sağglıiğgıimıizıin genelinde önemli bir rol oynar
 • Karnosin üzerinde yapıilan araşstıirmalarda, Alzheimer hastalıiğgıinıin sebeplerinden biri olan beyindeki plak oluşsumuna karşsıi koruma sağglayabileceğgi saptanmıişstıir.
 • Karnosinle yapıilan çalıişsmalarda, DNA'mıizıi diğger tüm besin maddelerine oranla çok daha iyi koruduğgu ortaya çıikmıişstıir
 • Karnosinin eşssiz bir şsekilde eski hücreleri genç ve yaşslıi hücrelere dönüşstürme kabiliyeti vardıir!
 • Karnosinin bağg dokularıinıi onararak yara iyileşstirmeyi hıizlandıirdıiğgıi bilinmektedir
 • Karnosinin atletik performansıi iyileşstirmek üzere kullanıilmasıi için patentler çıikarıilmıişstıir; bu mümkündür çünkü Karnosin kaslarıimıizda laktik asit oluşsumunu engellemeye yardıimcıi olur

Piyasada başska Karnosin ek besin maddeleri bulunmaktadıir ancak klinik araşstıirmada yaygıin Karnosin tabletlerinin, tozlarıinıin ve içeceklerinin sadece kandaki Karnosin seviyesini 30 günlük kullanıimdan sonra çok düşsük miktarlarda yükselttiğgi saptanmıişstıir.

LifeWave, Elektro Doku İIçi Tarama (EIS) sistemi kullanarak LifeWave Karnosin yamalarıi üzerinde biyoelektrik direnç araşstıirmasıi gerçekleşstirmişstir. Bu araşstıirmada hücresel fizyolojik organ işslevinin (durum), test edilen on organdan sekizinde iyileşsme gösterdiğgi saptanmıişstıir.

Bu sonuçlara LifeWave öncesinde hiç rastlanmamıişstıir.

LifeWave yamalarıi en az on sekiz yaşsıindaki sağglıiklıi yetişskinlerin kullanıimıina yöneliktir. Bu web sitesindeki yönergeler, sadece eğgitim ve bilgilendirme amacıinıi taşsıir. Bu bilgiler kesinlikle tıibbi tavsiye olarak tasarlanmamıişstıir. Yeni bir diyet, egzersiz ya da beslenme programıina başslamadan önce veya sağglıiğgıinıiza ilişskin sorularıinıiz ya da endişseleriniz varsa lütfen bir tıip ya da sağglıik uzmanıina danıişsıin. Bu web sitesinde alıintıi yapıilan kişsiler tipik olmayabilecek sonuçlar almıişslardıir ve bu nedenle bu kişsilerin sonuçlarıi sizin sonuçlarıinıizla aynıi olmayacaktıir. LifeWave, bu web sitesindeki bilgilerin kullanıimıina ilişskin hiçbir sorumluluk kabul etmez. LifeWave yamalarıi insan veya hayvanlarda kür, tedavi ya da hastalıiğgıi önlemek için kullanıilmak üzere tasarlanmamıişstıir.

[Lifewave] [Ürünler] [Firsat] [Contact] [Impressum]